Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipusz
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne i ogłoszenia Zamówienia publiczne - ogłoszenia 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2015, bieżące, menu 130 - BIP - Urząd Gminy Lipusz”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

2015

10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Lipuszu".

Ogłoszenie o zamówieniu;

SIWZ wraz z załącznikami nr 3-7 do SIWZ

- zał. 1 (plik DOC), zał. 2 (plik PDF);

Dokumentacja projektowa załącznik nr 1 do SIWZ

- zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4, zał. 5, zał. 6, zał. 7, zał. 8, zał. 9, zał. 10, zał. 11, zał. 12, zał. 13, zał. 14, zał. 15;

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych załącznik nr 2 do SIWZ

- zał. 1;

Dokumentacja dotycząca rozbiórki wiaty o konstrukcji stalowej załącznik nr 8 do SIWZ

- zał. 1, zał. 2.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

      

9.  Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu   

        Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja 

         Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej 

         zarządzenie nr 78/2015

          ogłoszenie o otwartym naborze zał nr 1 do zarządzenia nr 78/2015

zarządzenie nr 87 o powolaniu komisji

wyniki nabór partnera


8. Przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej strefy aktywności w obszarze jezior Wdzydzkich obejmującej podstrefę na terenie Gminy Lipusz

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + zał. nr 2 do 6

Zał. nr 1 do SIWZ

Zał. nr 7 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 16.10.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej strefy aktywności w obszarze jezior Wdzydzkich obejmującej podstrefę na terenie Gminy Lipusz

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + zał. nr 2 do 6

Zał. nr 1 do SIWZ

Zał. nr 7 do SIWZ

Modyfikacja Treści SIWZ z dnia 30.09.2015 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

6. Przetarg nieograniczony na: Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej oraz zużywaniu jej na potrzeby własne w Gminie Lipusz

ogłoszenie o zamówieniu

załącznik nr 1

SIWZ + załączniki 2 do 6

Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 21.08.2015 r. https://biuletyn.net/lipusz/fls/bip_pliki/2015_08/BIPF51DCFCFE153AFZ/Pytania_i_dpowiedzi_do_SIWZ.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

5. Przetarg nieograniczony na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego ( Gminy Lipusz )"

- ogłoszenie o zamówieniu: https://biuletyn.net/lipusz/fls/bip_pliki/2015_08/BIPF51C7A7D8191B6Z/Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

- SIWZ: https://biuletyn.net/lipusz/fls/bip_pliki/2015_08/BIPF51C7A7D52A827Z/SIWZ_ubezpieczenie.doc

 - zal. do SIWZ https://biuletyn.net/lipusz/fls/bip_pliki/2015_08/BIPF51C7A7D90D8EBZ/Zalaczniki_do_SIWZ_ubezpieczenie_1-5.xls

- pytania i odpowiedzi do SIWZ https://biuletyn.net/lipusz/fls/bip_pliki/2015_08/BIPF51CF28D1B1477Z/Pytania_i_odpowiedzi_do_SIWZ.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szklana Huta"

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.07.2015 r.

załącznik nr 1 dokumentacja projektowa: zał. 1a zał. 1b zał. 1c zał. 1d

załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbiotu robót: zał.2-1 zał. 2-2 zał. 2-3 zał. 2-4 zał. 2-5 zał. 2-6 zał. 2-7

zał. 2-8 zał. 2-9 zał. 2-10 zał. 2-11 zał. 2-12  zał. 2-13

SIWZ + załączniki 3 do 7

załącznik nr 8 przedmiar robót

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - https://biuletyn.net/lipusz/fls/bip_pliki/2015_08/BIPF51C67E7E64C16Z/Zawiadomienie_o_wyborze_najokrzystniejszej_oferty._3.2015.pdf

3. Przetarg nieograniczony na:Utwardzenie części terenu działki nr 310/10 oraz 310"text-align: left;" align="center">SIWZ + załączniki 3 do 7

załącznik nr 8 - przedmiar robót

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


1. Przetarg nieograniczona na: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Papiernia poprzez budowę chodnika (ciągu pieszego) przy ul. Bytowskiej.

ogłoszenie o zamówieniu

załącznik nr 1 dokumentacja projektowa zał1a  zał1B  zał1C

załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zał2A  zał2B  zał2C  zał2D  zał2E zał2F zał2G

SIWZ + załącznikami 3 do 7

ogłoszenie o zamianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia za dnia 22.04.2015 r.

Modyfikacja SIWZ z dnia 22.04.2015 r.

 

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.05.2015 r.

załącznik nr 1 dokumentacja projektowa zał 1a  zał 1b  zał 1c zał 1d

załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zał 2a  zał 2b  zał 2c  zał 2d

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


2. Przetarg nieograniczony na: Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lipusz

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6 dostępny w Urzędzie Gminy Lipusz

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metryka

sporządzono
2015-04-17 przez
udostępniono
2015-04-17 00:00 przez Krzysztof Pelowski
zmodyfikowano
2015-11-30 13:34 przez Pelowski Krzysztof
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
14985
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.