Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipusz
Menu góra
Strona startowa Prawo Prawo miejscowe 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2015, bieżące, menu 167 - BIP - Urząd Gminy Lipusz”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

2015

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XV/89/2015 z dnia 28.12.2015 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na 2016 rok.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIV/87/2015 z dnia 30.11.2015 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIV/85/2015 z dnia 30.11.2015 r. 
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lipusz.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIV/84/2015 z dnia 30.11.2015 r. 
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Lipusz.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIV/83/2015 z dnia 30.11.2015 r. 
w sprawie określenia kryteriów obowiazujacych na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Lipusz jest organem prowadzącym.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIV/82/2015 z dnia 30.11.2015 r. 
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Lipusz publicznych przedszkolach,innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIV/81/2015 z dnia 30.11.2015 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Lipusz, a także  trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIII/78/2015 z dnia 12.11.2015 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,których zarządcą jest Wójt Gminy Lipusz

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIII/74/2015 z dnia 12.11.2015 r. 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIII/73/2015 z dnia 12.11.2015 r. 
w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej w Gminie Lipusz oraz określenia zasad ustalania i poboru tej opłaty.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIII/72/2015 z dnia 12.11.2015 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej w Gminie Lipusz.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIII/71/2015 z dnia 12.11.2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Lipusz.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIII/70/2015 z dnia 12.11.2015 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w Gminie Lipusz oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XIII/69/2015 z dnia 12.11.2015 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr X/61/2015 z dnia 03.08.2015 r. 
w sprawie nadania nazw ulic we wsi Bałachy.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VIII/53/2015 z dnia 28.05.2015 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunukacji elektronicznej>>>czytaj całość

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VIII/45/2015 z dnia 28.05.2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2014>>>czytaj całość

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VII/44/2015 z dnia 04.05.2015 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi>>>czytaj całość

Uchwała Rady GminyLipusz Nr VII/43/2015 z dnia 04.05.2015 r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
>>>czytaj całość

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VII/42/2015 z dnia 04.05.2015 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi>>>czytaj całość

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VII/41/2015 z dnia 04.05.2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty>>>czytaj całość

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VII/40/2015 z dnia 04.05.2015 r.
w sprawie zmiany regulaminu zasad i trybu nadawania tytułu "Zasłużony dla Gminy Lipusz" uchwalonego uchwałą VI/34/2015 r. z dnia 23 marca 2015 r. Rady Gminy Lipusz w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Lipusz" oraz zasad i trybu nadawania tytułu>>>czytaj całość

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VII/39/2015 z dnia 04.05.2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Dwutorowej Napowietrznej Linii Elektroenergetycznej 400KV Gdańsk Przyjażń-Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Lipusz >>>czytaj całość

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VI/37/2015 z dnia 23.03.2015 r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.>>>czytaj całość

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VI/36/2015 z dnia 23.03.2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.>>>czytaj całość

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VI/35/2015 z dnia 23.03.2015 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipusz.>>>czytaj całość

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VI/34/2015 z dnia 23.03.2015 r.
w sprawie ustanowienia tytułu " Zasłużony dla Gminy Lipusz"   oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tytułu.>>> czytaj całość

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr VI/32/2015 z dnia 23.03.2015 r.
w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Gminy Lipusz Programu wspierającego rodziny wielodzietne " KARTA DUŻEJ RODZINY" w Gminie Lipusz. >>>czytaj całość

Uchwala Rady GminyLipusz Nr VI/28/2015 z dnia 23.03.2015 r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodow głosowania utworzonych na obszarze Gminy Lipusz. >>> czytaj całość

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr V/24/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipusz na lata 2012 - 2021.  >>> czytaj całość.

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr V/23/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.   >>>czytaj całość

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr  V/22/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie uchwały Nr XXXIII Rady Gminy Lipusz z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  >>> czytaj całość

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr V/21/2015 z dnia 16 lutego 2015
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyborumetody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty,>>> czytaj całość

Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr V/20/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. >>>cztaj całość

Metryka

sporządzono
2016-04-28 przez Nierzalewska Elżbieta
udostępniono
2016-04-28 00:00 przez Elżbieta Nierzalewska
zmodyfikowano
2016-04-28 10:23 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1275
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.