Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipusz
Menu góra
Strona startowa Wójt Zarządzenia 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2015, bieżące, menu 197 - BIP - Urząd Gminy Lipusz”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

2015

Zarządzenie nr 113/2015 Wójta Gminy lipusz z dnia 31.12.2015 r. w prawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w lipuszu do realizacji zadań określonych w przepisach ustawy o swiadczeniach rodzinnych i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 31.12.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 110/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 28.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia i określenia terminów dodtkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Lipusz w 2016 r. oraz wprowadzenia współczynnika służącego do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu 2016 r.

Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 28.12.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 28.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarzadzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 16.12.2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy Lipusz.

Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 16.12.2015 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.

Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 15.12.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 r.

Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 15.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 103/015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 10.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji składników majatkowych objętych ewidencja ilosciową pozabilansową i inwentaryzację z natury składników majątkowych /środków trwałych i pozostałych środków trwałych objętych ewidencją ilościowo-wartościową, kasy i zapasów materiałowych w 2015 r.

Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 10.12.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 r.

Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 10.12. 2015 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 03.12.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 03.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 03.12.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiazanej z funkcjonowaniem drogi w drogach gminnych wewnętrznych.

Zarzadzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 30.11.2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu do przeprowadzenia postępowań, wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dotyczącej potwierdzenia prawa doświadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 30.11.2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych.

Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 30.11.2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postepowania i wydawania decyzji w sprawach śwadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biur informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacynego.

Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 30.11.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 24.11.2015 r. w sprawie powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 13.11.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 13.11.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lipusz na 2016 rok wraz z uzasadnieniem oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 10.11.2015 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.

Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 09.11.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 09.11.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Zarzadzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 30.10.2015 r. w sprawie powołania Komisji ds.oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 " Jakośc edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 29.10.2015 r. w sprawie powolania Komisji stypendialnej.

Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 26.10.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 r.

Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 26.10.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 20.10.2015 r.w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 r.

Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 20.10.2015 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 15.10.2015 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 14.10.2015 r. w sprawie powołania członka obwodowej komisji wyborczej nr 1 w gminie Lipusz dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 14.10.2015 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej nr 1 w gminie Lipusz dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospoliotej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 14.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do współnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 " Jakośc edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 78/2015

Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 12.10.2015 r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 76A Wójta Gminy Lipusz z dnia 06.10.2015 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Urzędzie Gminy Lipusz

Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 06.10.2015 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.

Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 05.10.2015 r.  w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 05.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipusz dla przeprowadzenia głosowania w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 30.09.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 r.

Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 23.09.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 23.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 17.09.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 17.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Zarządzenia Nr 67/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 14.09.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 rok

Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 10.09.2015 r. w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 03.09.2015 r. w sprawie powołania członków obwodowej komisji ds.referendum nr 2 w gminie Lipusz dla przeprowadzenia głosowania w referendum zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 03.09.2015 r. w sprawie odwołania członków obwodowej komisji ds.referendum nr 2 w gminie Lipusz dla przeprowadzenia głosowania w referendum zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 14.08.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 25.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 20.08.2015 r w sprawie powołania komisji odbiorowej.

Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 19.08.2015 r. w sprawie planów finansowycs://biuletyn.net/lipusz/fls/bip_pliki/2015_05/BIPF5161C51D31B9EZ/zarzadzenie_23.pdf">e Nr 23/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 12.05.2015 r. w sprawie powołania Koordynatora Programu wspierającego rodziny wielodzietne " Karta Dużej Rodziny" w Gminie Lipusz oraz ustalenia innych działań związanych z realizacją tego programu.

Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 08.05.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pola biwakowego położonego w Lipuszu przy ul. Lipowej  (działka nr 339/1, obręb ewidencyjny Lipusz)

Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 07.05.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 r.

Zarzadzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 07.05.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie  planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 r.

Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmianw budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 21.04. 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

Zarządzenie Nr 16/205 Wójta Gminy Lipusz z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Lipusz dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolotej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 08.04.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 r.

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 08.04.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 27.03.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 r.

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 27.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 23.03.2015 r w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 r.

Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 02.03.2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania wniosków - ofert organizacji pozarządowych o udzielenie im dotacji w 2015 roku ze środków budżetu gminy.

Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 02.03.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 r.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 02.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 16.02.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 r.

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 16.02.2015 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji dokumentów zgromadzonych w archiwum zakładowym podczas przenoszenia do nowych pomieszczeń.

Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta GminyLipusz z dnia 29.01.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 r.

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 19.01.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 r.

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 12.01.2015 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność gminy.

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Lipusz z dnia 02.01.2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 r.

Metryka

sporządzono
2015-01-01 przez Nierzalewska Elżbieta
udostępniono
2015-01-01 00:00 przez Aneta Spychalska
zmodyfikowano
2018-03-16 09:02 przez Spychalska Aneta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1110
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.