Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipusz
Menu góra
Strona startowa Wójt Zarządzenia 2016 Zarządzenia 01-08.2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia 01-08.2016, bieżące, menu 225 - BIP - Urząd Gminy Lipusz”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia 01-08.2016

Zarządzenia 01-08.2016

Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 30.08.2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 30.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 26.08.2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 26.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 24.08.2016 r.  w sprawie powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 09.08.2016 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.

Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 25.07.2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 25.07.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 18 07. 2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 30.06.2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2016 rok

Zarządzenie Nr 37A/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 30.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 29.06.2016 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.

Zarządzenie Nr 35A/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 23.06.2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Lipusz.

Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 23.06.2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 13.06.2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 02.06.2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 02.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 23.05.2016 r w sprawie  planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 23.05.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 20.05.2016 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.

Zarządzenie  Nr 27/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 16.06.2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 11.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu za rok 2015.

Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 11.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu za rok 2015.

Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 04.05.2016 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.

Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 27.04.2016 r. w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów Sejmu i Senatu RP, przeprowadzonych w dniu 25 pażdziernika 2015 r.

Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 27.04.2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 27.04.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 15.04.2016 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.

Zarządzenie Nr 19B/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 14.04.2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 19A/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 14.04.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zarzadzenie Nr 19-1/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 01.04.2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipuszna 2016 rok.

Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 30.03.2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych
na 2016 rok.

Zarzadzenie Nr 18A/2016 Wójta Gminy Lipusz z d nia 01.04.2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania decyzji.

Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 30.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 23.03.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania wniosków - ofert organizacji pozarządowych o udzielenie im dotacji w 2016 roku ze środków budżetu gminy.

Zarzadzenie Nr 16A/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 23.03.2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 23.03.2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania i opiniowania wniosków o przydział lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Lipusz.

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 23.03.2016 r.  w sprawie organizacji Punktów Kontaktowych Host Nation Suport (HNS) związanych z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie Gminy Lipusz.

Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 14.03.2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych
Gminy Lipusz na 2016 r.

Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 03.03.2016 r.  w sprawie upoważnienia Kierownika Osrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu.

Zarządzenie Nr 12A/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 26.02.2016 r. w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Wójta Gminy Lipusz Nr 32A/2012 z dnia 20.06.2012 r. w sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Lipusz

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 26.02.2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2016 r.

Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 26.02.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 22.02.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Lipusz z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie powołania: Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 11.02.2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 11.02.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 10.02.2016 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność gminy.

Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 04.02.2016 r. w sprawie archiwizacji dokumentów z referendum ogólnokrajowego, przeprowadzonych w dniu 06 września 2015 r.

Zarzadzenie Nr 5A/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 25.01.2016 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.

Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Lipuisz z dnia 25.01.2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2016 r.

Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 25.01.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 25.01.2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla roztrzygnięcia  naboru na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu.

Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 18.01.2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Lipusz z dnia 04.01.2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2016 rok.

 

Metryka

sporządzono
2016-01-04 przez Nierzalewska Elżbieta
udostępniono
2016-01-04 00:00 przez Elżbieta Nierzalewska
zmodyfikowano
2017-04-21 09:26 przez Nierzalewska Elżbieta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1019
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.