Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipusz
Menu góra
Strona startowa Gospodarka odpadami Prawo Miejscowe Systemu Gospodarki Odpadami
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Prawo Miejscowe Systemu Gospodarki Odpadami, bieżące, menu 363 - BIP - Urząd Gminy Lipusz”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Prawo Miejscowe Systemu Gospodarki Odpadami

Prawo Miejscowe Systemu Gospodarki Odpadami

Uchwala Nr LVII/364/203 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

  1. Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipusz:

Nr XLI/248/2022 z dnia 16 lutego 2022- obowiązująca 

Nr VII/44/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Nr VI/35/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.

 

2. Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Nr VII/45/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. - obowiązująca

Nr VI/36/2019 z dnia 2019-04-10 - -obowiązująca

 

3. Zarządzenia w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „PSZOK”

Zarządzenie nr 81/2013 z dnia 08-10-2013 (sprostowanie Zarządzenia nr 67/2013) - obowiązujące

Zarządzenie nr 67/2013 z dnia 10.09.2013 r. - obowiązujące

4. Uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XLIV/273/2022 z dnia 25 maja 2022 r. – obowiązująca od 01.07.2022 r.

Uchwała XXV/152/2020 z dnia 16.12.2020 r. 

Uchwała Nr XXI/131/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Uchwała Nr VI/37/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku

5. Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik, oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

        Uchwała Nr L/314/2022 z dnia 21 listopada 2022 r.  - obowiązująca 

        Uchwałą Nr  XXXVIII/225/2021 Rady Gminy Lipusz z dnia 24 listopada 2021 r.

Uchwałą nr XXI/129/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

Uchwała Nr VIII/48/2019 z dnia 08 maja 2019 r.

 6. Uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

       Uchwałą XXXVIII/226/2021 z dnia 24 listopada 2021 r,  - obowiązująca 

Uchwała Nr XXI/130/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Uchwała Nr XVI/87/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. – 

 7. Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

        Uchwała Nr XXXIX/237/2021 z dnia 15.12.2021 - obowiązująca 

Uchwała Nr XIV/74/2019 z dnia 04.12.2019 r. 

Uchwała Nr VII/42/2015 z dnia 4 maja 2015 r.

 8. Uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

w Uchwała XXXVIII/224/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. - obowiązująca 

Nr VI/37/2015 z dnia 23.03.2015 r.

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie zasad naboru wniosków

 


 Archiwalne

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipusz

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Regulamin PSZOK

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01 lipca 2019 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacja o liczbie i wielkości pojemników do zbierania odpadów komunalnych

ZAŁ. 1 Wzór wniosku o użyczenie

ZAŁ. 2 Warunki użyczenia

ZAŁ. 3 Wzór umowy użyczenia kompostownik

ZAŁ. 4 Wzór umowy użyczenia pojemnika BIO

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Segregacja odpadów na terenie gminy Lipusz

INFORMACJA dla mieszkancow w sprawie zmiany w gospodarce odpadami

 

Metryka

sporządzono
2022-04-27 przez Spychalska Aneta
udostępniono
2022-04-27 00:00 przez Spychalska Aneta
zmodyfikowano
2024-01-10 22:31 przez Spychalska Aneta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
404
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.