Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipusz
Menu góra
Strona startowa Gospodarka odpadami Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, bieżące, menu 366 - BIP - Urząd Gminy Lipusz”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
( P S Z O K )

Wójt Gminy Lipusz informuje, że w Lipuszu przy ul. Majkowskiego 9B (obok oczyszczalni ścieków) funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Lipusz.

PSZOK czynny jest w:

poniedziałek w godzinach: 1400 - 1600

wtorek - piątek w godzinach: 1300 - 1400

sobota w godzinach: 900 - 1100.

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zebrane selektywnie, wytworzone na terenie gminy Lipusz, których właściciele / użytkownicy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przyjmowanie odpadów dostarczonych przez właścicieli nieruchomości będzie możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i adres zamieszkania na terenie gminy Lipusz (np. dowód osobisty lub potwierdzenie zamieszkania). W PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są niżej wymienione rodzaje odpadów:

 • makulatura (papier i tektura),
 • szkło opakowaniowe,
 • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
 • opony w ilości nie większej niż 4szt. do 50 kg / nieruchomość / rok,
 • leki i chemikalia w ilości nie większej niż 2 kg / nieruchomość / rok,
 • zużyte baterie w ilości nie większej niż 5 kg / nieruchomość / rok,
 • zużyte akumulatory w ilości nie większej niż 12 kg / nieruchomość / rok,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny niezdekompletowany w ilości nie większej niż 100 kg / nieruchomość / rok,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości nie większej niż 1 m3 / nieruchomość / rok,
 • odpady zielone w ilości nie większej niż 2 m3  / nieruchomość / rok,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (nie zawierające azbestu) w ilości nie większej niż 1 m3 / nieruchomość / rok, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych,
 • popioły z gospodarstw domowych.

Odpady dostarczone w ilości przekraczającej limity określone ww. punkcie przyjmowane są odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem w PSZOK cennikiem.

W PSZOK nie są przyjmowane:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady budowlane zawierające azbest,
 • odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
 • odpady nieprawidłowo zabezpieczone (dotyczy odpadów niebezpiecznych), odbiegające właściwościami od ww. rodzajów odpadów lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikacje odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

Szczegółowe informacje dotyczące PSZOK zawarte są w Regulaminie funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dostępnym w PSZOK, w siedzibie Urzędu Gminy Lipusz przy ul. Wybickiego 27 w Lipuszu (tel. 58/687-21-01) oraz na stronie internetowej lipusz.biuletyn.net (zakładka: Gospodarka Odpadami).

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Metryka

sporządzono
2022-04-27 przez
udostępniono
2022-04-27 00:00 przez Spychalska Aneta
zmodyfikowano
2023-04-21 13:05 przez Spychalska Aneta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1987
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.