Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipusz
Menu góra
Strona startowa Sprawy Działalność gospodarcza
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Działalność gospodarcza, bieżące, menu 73 - BIP - Urząd Gminy Lipusz”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

Rejestracja Działalności Gospodarczej

Aktualny formularz do pobrania - styczeń 2022

CEIDG-1 Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Formularze do pobrania

Instrukcja wypełaninia wniosku CEIDG-1

Wniosek o wpis do CEIDG -1 

Załącznik CEIDG - MW

Zalącznik CEIDG -PN

Załącznik CEIDG - PORP

Załącznik CEIDG - RB

Załącznik CEIDG - RD

Załacznik CEIDG - SC

 

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

 • za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG www.firma.gov.pl w BIP Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
 • osobiście  w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek).
  Przedsiębiorca może wypełnić wniosek on-line w CEIDG, a następnie wydrukować i udać się do wybranego urzędu gminy w celu jego podpisania i złożenia. Tak wypełniony wniosek będzie dostępny w systemie CEIDG przez 7 dni. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie kreskowym. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca wniosek podpisał.
 • wysłać listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza)

Wniosek o wpis do CEIDG składany w formie dokumentu elektronicznego powinien być:

 • opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
 • albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany
 • albo podpisany podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych
 • albo podpisywany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (nowy wpis, zmiana wpisu,  likwidacja, zawieszenie, wznowienie).
 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON – urząd statystyczny).
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym , o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników( Urząd Skarbowy)
 • zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia  o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników  (ZUS lub KRUS)

 Organ gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku. Następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatrując go podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika urzędu gminy i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Jeżeli wniosek zostanie zwrócony z CEIDG ze wskazaniem niepoprawności wówczas Wójt wzywa wnioskodawcę do skorygowania lub uzupełnienia, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Przedsiębiorca jest obowiązany  zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, powstałe po dniu dokonania wpisu, w terminie 7 dni od dnia powstania tych zmian.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG www.firma.gov.pl

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Urząd Gminy  Lipusz     ul. Wybickiego 27

Referat Administracyjno - Oświatowy - pokój nr 10

w godzinach pracy urzędu

WNIOSEK O WPIS JEST ZWOLNIONY Z OPŁAT.

DOTATKOWE INFORMACJE:
Druk wniosku CEIDG jest dostępny w formie papierowej w Urzędzie Gminy pokój nr 10
Strony internetowe, na których dostępne są powyższe druki:
Ministerstwo Gospodarki  www.ceidg.gov.pl
Platforma ePUAP  www.epuap.gov.pl

Metryka

sporządzono
2015-04-02 przez
udostępniono
2015-04-02 00:00 przez Spychalska Aneta
zmodyfikowano
2023-04-21 12:29 przez Spychalska Aneta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2768
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.