Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipusz
Menu góra
Strona startowa Sprawy Oświata stypendia za wyniki w nauce
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „stypendia za wyniki w nauce, bieżące, menu 124 - BIP - Urząd Gminy Lipusz”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

stypendia za wyniki w nauce

stypendia za wyniki w nauce

 

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW I STUDENTOW

Rozdział 1.

ZAKRES PODMIOTOWY

 1. Stypendia mogą być udzielane uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół

ponadgimnazjalnych i słuchaczom stacjonarnych studiów wyższych zamieszkałych w gminie Lipusz.

 1. Stypendia mogą być udzielane uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, którzy w danym roku szkolnym, poprzedzającym okres stypendialny uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i słuchaczom stacjonarnych studiów wyższych spełniających jeden z następujących warunków:

1) w kategorii stypendiów za wyniki w nauce:

 1. a) są laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i osiągają średnią ocen na koniec roku szkolnego minimum:

- Szkoła Podstawowa- 4,65

- Klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - 4,50

- Szkoła ponadgimnazjalna- 4,00

- Studenci- 4,00

 1. b) osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce – średnia ocen na koniec roku szkolnego:

- uczeń szkoły podstawowej minimum – 5,45

- uczeń klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej i Gimnazjum minimum - 5,30

- uczeń szkoły ponadgimnazjalnej minimum – 4,90

- słuchacz stacjonarnych studiów wyższych minimum- 4,60

2) Wójt Gminy może przyznać dodatkowo nagrodę dla najlepszego absolwenta gimnazjum

 

Rozdział 2.

TRYB UDZIELANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW

 1. Wnioski o przyznanie stypendiów mogą składać:
  a) dyrektor danej szkoły,
  b) Rada Pedagogiczna danej szkoły,
  c) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy,
  d) rodzice
  e) pełnoletni uczeń lub student
 2. Wniosek o przyznanie nagrody dla najlepszego gimnazjalisty składa dyrektor gimnazjum.
 3. Wnioski o przyznanie stypendium uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wraz z opinią dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, składa się do Urzędu Gminy Lipusz w terminie do 15 września każdego roku. /wg wzoru załączonego do zasad./
 4. Wnioski o przyznanie stypendium słuchaczom stacjonarnych studiów wyższych składa się do Urzędu Gminy w terminie do 15 października każdego roku. /wg wzoru załączonego do zasad./
 5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
 6. Do wniosku dołącza się:
  a) kopię świadectwa szkolnego
  b) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe
  c) zaświadczenie z uczelni o uzyskaniu średniej ocen
 7. Decyzje o przyznanie stypendium podejmuje Wójt Gminy Lipusz, po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Lipusz.
 8. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości, a wnioskodawców zawiadamia się pisemnie.
 9. Uczniowi może być udzielone w danym roku jedno stypendium niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć.
 10. Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach w okresie od miesiąca rozpatrzenia wniosku do dnia 15 grudnia roku w którym złożono wniosek.
 11. Wysokość stypendiów ustalana będzie corocznie przez Wójta Gminy Lipusz w ramach środków zaplanowanych w budżecie.
 12. Dyplomy potwierdzające uzyskanie stypendium wręczane będą podczas uroczystej gali.

-  wniosek

-  Klauzula informacyjna RODO

Metryka

sporządzono
2015-04-17 przez
udostępniono
2015-04-17 00:00 przez Spychalska Aneta
zmodyfikowano
2023-04-26 11:53 przez Spychalska Aneta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2211
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.